KATALIZATORI, RAZREDJIVAČI I ADITIVI

KATALIZATORI, RAZREDJIVAČI I ADITIVI

U mogućnosti smo da ponudimo širok asortiman razređivača koji se koriste za razređivanje smola, želkota i kao sredstvo za čišćenje alata.

Aditivi predstavaljaju jedan od najinteresantnijih proizvoda u našoj ponudi. U mogućnosti su da odgovore zahtevima poput oslobađanja smole od vazdušnih mehurova što poboljšava kvalitet laminata. Takođe, koriste se da obezbede bolje oblaganje punioca tako da smola maksimalno primi punioc čineći proizvod boljim i troškovno prihvatljivijim.

Razređivači

STIROL

Stirol, dostupan u kantama i bačvama je osnovno sredstvo za razređivanje smole i želkota. Umešan u pravom odnosu omogućava lakše nanošenje smola i želkota.

Aceton

Aceton se u preradi kompozita najviše koristi kao sredstvo za pranje alata. Takođe je dostupan u kantama i bačvama.

Aditivi

Katalitički sistemi

Katalitički sistemi obuhvataju proizvode na bazi organskih peroksida koji se najviše koriste za otvrdnjavanje poliesterskih smola na sobnim temperaturama. Kvalitet i pre svega čistoća katalitičkih sistema je od suštinske važnosti za pravilno sazrevanje laminata, zbog čeka se u našoj ponudi nalaze proizvodi najboljih osobina. Takođe, u mogućnosti smo da ponudimo i katalizatore za sve vrste tehnologija prerade poliestera i vinil estera.

Ubrzivači

Sistem ubrzivača u našoj ponudi se oslanja, pre svega na cobalt octoat, koji se inače najviše koriste kao ubrzivači za proces polimerizacije kod poliesterskih i vinil esterskih smola. Ubrzivači se mogu naći u različitim koncentracijama i veličini pakovanja. Konsultujte se sa našim tehnolozima u vezi sa pravilnim doziranjem i upotrebom ovog proizvoda.

Pigmentne paste

Pigmentne paste služe za pigmentiranje želkota i smola a u nameri da se dobije željena boja. Proizvedene su na bazi poliesterskih smola tako da se u potpunosti rastvaraju u svim smolama iz naše ponude. Pigmentacija zavisi pre svega od željenje nijanse, a naš asortiman nudi veliki izbor boja.

Punioci

Punioci u našoj ponudi mogu da odgovore različitim zahtevima samogasivosti ili redukciju volumenskog skupljanja (u slučaju korišćenja aluminiju-tri-hidroksida) ili tiksotropije (u slučaju korišćenja ’silikata’). Za dodatne informacije konsultujte nas.

Parafinski rastvor

Parafinski rastvor se najčešće koristi za dobijanje topcoat-a kod želkota ili smole i omogućava njihovo pravilno i potpuno sazrevanje, dok proizvod dobija dodatnu otpornost. U ponudi je u različitim pakovanjima, a za pravilnu upotrebu konsultujte našu tehničku službu.